Skip to content

WebSci’09: Society On-Line

Μαρτίου 18, 2009

Την Τετάρτη 18/3/2009 και για 3 ημέρες, η Αθήνα θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό συνέδριο.

Όλοι εμείς που έχουμε παρακολουθήσει την εξέλιξη του διαδικτύου – από ένα «επιστημονικό πείραμα» στο CERN, στην 4η διάσταση του φυσικού μας κόσμου – αισθανόμαστε βαθιά συγκίνηση όταν συνειδητοποιούμε ότι σημαντικοί άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο Tim Berners-Lee θα συζητήσουν με ανοικτές τις πόρτες για το πως το διαδίκτυο επηρεάζει την ζωή μας.

Το συνέδριο Web Science 2009, διοργανώνεται στον χώρο «THEATRON» – Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ( οδό ς Πειραιώς 254, Ταύρος).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

Conference Program

Wednesday, March 18th

Thursday, March 19th

Friday, March 20th

9:00-10:00 Sign-in

8:30-9:15 Sign-in

8:30-9:15 Sign-in

9:15-9:30 Conference Welcome

9:30-10:00 Keynote (1) N. Shadbolt

9:15-11:00
Paper Session (5)
Social Networks

Chair: D. de Roure

9:15-11:00
Paper Session (6)
Web of Data

Chair: L. Carr

10:00-13:00
Second Web Science Curriculum Workshop (WSCW2)

10:15-11:30

Paper Session (1)

Teaching and Learning

Chair: H. Margetts

10:15-11:30

Paper Session (2)
Trust and Distrust

Chair: D. Weitzner

11:30-12:00 Coffee Break (1)

11:00-11:30 Coffee Break (3)

12:00-13:00
Business Panel

Society On-Line: The Business Approach”

Welcome addresses:

K. Hatzidakis, Minister of Development

A. Diamantopoulou, Member of Greek Parliament (PASOK)

K. Michalos,

President of EVEA

Ch. Tsangos,

Microsoft Hellas Managing Director

Dr. N. Koulouris, Vice President of EETT

Th. Fessas, President & Managing Director of Info-Quest

Chair: A. Oikonomou

12:00-13:00
Legal Panel
“What can Web Science do for the Privacy of Data Subjects?: Law, Privacy and Data Retention in a

Post 9/11 World”

J. Rauhofer, Lecturer (UCLAN)

A. Matwyshyn, Assistant Professor (University of Pennsylvania)

Dr. I. Brown (Oxford Internet Institute)

Chair: L. Edwards

11:30-13:00

Cultural Convergence and Digital Technology (FHW)

Intervention:

M. Damanaki, Member of Greek Parliament (PASOK)

K. Bita, Musician

M. Marmarinos, Actor & Theater Director

O. Pozeli, Actor & Theater Director

Chair:

N. Xydakis, Editor in Chief

of “Kathimerini” – Art Critic

13:00-14:00 Lunch (1)

13:00-14:00 Lunch (2)

14:00-17:00
Workshop on Understanding The Impact of the Web on Scholarly Communication (UIWoSC)

14:00-14:30 Keynote (2) J. Bus

14:00-14:30 Keynote (3) N. Contractor

14:45-16:00

Trust on the Web

(co-organized with EC)

K. Rannenberg, Professor

P. Spirakis, Professor, CTI Director

Ann Cavoukian, PhD, Information & Privacy Commissioner [pre-recorded presentation]

Chair:

J. Bus, Head of Unit F5 “Trust and Security”

14:45-16:00
Paper Session (7)
Government, Citizens, Law and the Web

Chair: M. Vafopoulos

14:45-16:00
Paper Session (8)

Life On-Line

Chair: Hugh Davis

16:00-16:30 Coffee Break (2)

16:00-16:30 Coffee Break (4)

16:30-18:00

Paper Session (3)
Openness vs. Control

Chair: G. Schreiber

16:30-18:00
Paper Session (4)
Tags and Search

Chair: D. McGuiness

16:30-17:45

Politics on the Web

(“OMEGA” Research Center)

Welcome Address:

S. Kouloglou, Journalist & TVXS.gr Director

Chair: K. Koskinas

16:30-17:45

Socio-Psychology and the Web

(“OMEGA” Research Center & AKMA)

Chair: M. Polemi

Intervention:

S. Arsenis, “OMEGA” Research Center

17:00 – 18:30 Sign-in (*)

19:00-21:00: WWW Forum

Opening: H.E. President of the Hellenic Republic,

Dr. K. Papoulias

Welcome addresses:

L. Efraimoglou, President of FHW

A. Samaras, Minister of Culture

Prof. Dame W. Hall, WSRI Director

Keynotes:
Professor
T. Berners-Lee

& Professor J. Sifakis

Chair: G. Metakides, Professor

18:00-20:30

Poster Session

(supported by “OMEGA” Research Center)

Welcome address:

J. Hendler, Professor

Rensselaer Polytechnic Institute

17:45-18:15

Closing Ceremony

D. Efraimoglou,

Managing Director of FHW

21:00 Reception

(*) Evening sign-in procedure will be completed exactly at 18:30, so you are kindly requested to arrive at the venue in time.

A. KEYNOTE SPEECHES

ALL Keynote Speeches (Nigel Shadbolt, Jacques Bus and Noshir Contractor) will be hosted at Room “ANTIGONE” of the “THEATRON”.

B. WORKSHOPS

 “Second Web Science Curriculum Workshop (WSCW2)”

Room “Ifigeneia 2”

 “Workshop on Understanding The Impact of the Web on Scholarly Communication (UIWoSC)”

Room “Ifigeneia 2”

C. PAPER SESSIONS

Paper Session (1) “Teaching and Learning” [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

Helen Margetts

Speakers

Julià Minguillón. Web and education, a successful open entanglement [Abstract]

Thanassis Tiropanis, Hugh Davis, David Millard & Mark Weal. Semantic Technologies for Learning and Teaching in the Web 2.0 era – A survey [Abstract]

Carl Lagoze. The oreChem Project: Integrating Chemistry Scholarship with the Semantic Web [Abstract]

Discussion

Paper Session (2) “Trust and Distrust” [top]

Room: “IFIGENEIA 3”

Chair

Daniel Weitzner

Speakers

David Karpf. Why Bowl Alone When You Can Flashmob the Bowling Alley?: Implications of the Mobile Web for Online-Offline Reputation Systems [Abstract]

Patricia Victor, Chris Cornelis, Martine De Cock & Ankur Teredesai. Trust- and Distrust-Based Recommendations for Controversial Items [Abstract]

Kieron O’Hara & David Stevens. The Devil’s Long Tail: Religious Moderation and Extremism on the Web [Abstract]

Discussion

Paper Session (3) “Openness vs. Control” [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

Guss Schreiber

Speakers

Alison Powell. Lessons from the Net Neutrality Lobby: Balancing openness and control in a networked society [Abstract]

Inma Rodríguez-Ardura, Francisco J. Martínez-López & Paula Luna. The consumer and the Web: a critical revision of the contributions to Web science from the marketing and the consumer behaviour discipline [Abstract]

Sadie Creese & Koen Lamberts. Can cognitive science help us make information risk more tangible online? [Abstract]

Wolf Richter. Designing effective regulation for the «Dark side» of the Web [Abstract]

Discussion

Paper Session (4) “Tags and Search” [top]

Room: “IFIGENEIA 3”

Chair

Deborah McGuiness

Speakers

Ching Man Au Yeung, Michael Noll, Nicholas Gibbins, Christoph Meinel & Nigel Shadbolt. On Measuring Expertise in Collaborative Tagging Systems [Abstract]

Gavin Smith and Helen Ashman. Evaluating implicit judgements from Image search interactions [Abstract]

Lorraine Warren. Ephemeral emergents and anticipation in online connected creativity [Abstract]

Alexandre Passant, Matthias Samwald, John Breslin & Stefan Decker. Federating Distributed Social Data to Build an Interlinked Online Information Society [Abstract]

Discussion

Paper Session (5) “Social Networks” [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

Dave De Roure

Speakers

Milena Mihail, Yorgos Amanatidis & Stephen Young. Kernel Models For Complex Networks [Abstract]

Jean Burgess and Joshua Green. Making Sense of YouTube: The Challenges of Complexity and Scale [Abstract]

Lei Zhang & Wanqing Tu. Six Degrees of Separation in Online Society [Abstract]

Barbie Clarke. BFFE (Be Friends Forever): the way in which young adolescents are using social networking sites to maintain friendships and explore identity [Abstract]

Discussion

Paper Session (6) “Web of Data” [top]

Room: “IFIGENEIA 3”

Chair

Les Carr

Speakers

Yuzhong Qu, Weiyi Ge, Gong Cheng & Zhiqiang Gao. Class Association Structure Derived From Linked Objects [Abstract]

Harry Halpin. Social Meaning on the Web: From Wittgenstein To Search Engines [Abstract]

Lynda Hardman, Jacco van Ossenbruggen & Raphael Troncy. Interactive Information Access on the Web of Data [Abstract]

Mathias Schindler & Denny Vrandecic. Introducing new features to Wikipedia – Case studies for Web science [Abstract]

Discussion

Paper Session (7) “Government, Citizens, Law and the Web” [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

Michalis Vafopoulos

Speakers

Albert Batlle, Ana Waksberg & Eduard Aibar. Is web-based interaction reshaping the organizational dynamics of public administration?: A comparative empirical study on eGovernment [Abstract]

Ethan Katsh. Online Dispute Resolution: Designing new Legal Processes for Cyberspace [Abstract]

Helen Margetts & Peter John. Experiments for Web Science: Examining the Effect of the Internet on Collective Action [Abstract]

Discussion

Paper Session (8) “Life On-line” [top]

Room: “IFIGENEIA 3”

Chair

Hugh Davis

Speakers

Jonathon Hare, Adrian Osmond, Yang Yang, Gary Wills, David De Roure, Judith Joseph, Lucy Yardley & Mark Weal. LifeGuide: A platform for performing web-based behavioural interventions [Abstract]

Michel van Eeten and Johannes Bauer. Securing Cyberspace: Realigning Economic Incentives in the ICT Value Net [Abstract]

Leslie Carr & Stevan Harnad. Cognition, Cognitive Technology and the Web [Abstract]

Discussion

D. THEMATIC PANELS & SESSIONS

Business Panel “Society On-Line: The Business Approach” [top]

Room: “ANTIGONE”

Chair

A. Oikonomou, Journalist

Welcome Addresses

K. Hatzidakis, Minister of Development

A. Diamantopoulou, Member of Greek Parliament (PASOK)

K. Michalos, President of EVEA

Speakers

Ch. Tsangos, Microsoft Hellas Managing Director

Dr. N. Koulouris, Vice President of EETT (Hellenic Telecommunications & Post Commission)

Th. Fessas, President & Managing Director of Info-Quest

Legal Panel “What can Web Science do for the Privacy of Data Subjects?: Law, Privacy and Data Retention in a Post 9/11 World? [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

L. Edwards, Professor (Sheffield University, UK)

Speakers

J. Rauhofer, Lecturer (UCLAN)

A. Matwyshyn, Assistant Professor (University of Pennsylvania)

Dr. I. Brown (Oxford Internet Institute)

 “Trust on the Web” (co-organized with EC) [top]

Room: “ANTIGONE”

Chair

J. Bus, Head of Unit F5 “Trust and Security”

Speakers

Professor K. Rannenberg, T-Mobile Chair for Mobile Business and Multilateral Security at Goethe University Frankfurt

Professor P. Spirakis, Director of Research Academic Computer Technology Institute (CTI)

Ann Cavoukian, PhD, Information & Privacy Commissioner of Ontario, Canada

 “Cultural Convergence and Digital Technology” (organized by FHW) [top]

Room: “ANTIGONE”

Chair

N. Xydakis, Editor in Chief of “Kathimerini” – Art Critic

Intervention

M. Damanaki, Member of Greek Parliament (PASOK)

Speakers

K. Bita, Artist, Musician, Composer, Performer

M. Marmarinos, Actor & Theater Director

O. Pozeli, Actor & Theater Director

 “Politics on the Web” (organized by OMEGA Research Center, Dpt of Psychology, Panteion University) [top]

Room: “IFIGENEIA 2”

Chair

K. Koskinas, Associate Professor (OMEGA Research Center, Dpt of Psychology, Panteion University – Member of Hellenic Sociological Association (SEK)

Welcome Address

S. Kouloglou, Journalist & TVXS.gr Director

Speakers

G. Alexias, Assistant Professor (OMEGA Research Center, Dpt of Psychology, Panteion University). Greek Political Parties and the Web

I. Athanasiadis, MSc, PhD (Constantinos Caramanlis Institute for Democracy). New Era in Political Communication

A. Priftis, ΜΑ (Andreas Papandreou Institute). Beyond the Medium is the Message: Internet as a Policy Making Incubator

P. Pantos, ΜΑ (Member of Nikos Poulantzas Institute Board of Directors). The Internet as a new Public Sphere: From Virtual Reality to Collective Action

Ch. Vernardakis, Assistant Professor of Political Science (Aristotle University of Thessaloniki – AUTH) & Scientific Consultant of VPRC. Internet – Platforms for Social Networking and Political Research

 “Socio-Psychology of the Web” (co-organized by OMEGA Research Center, Dpt of Psychology, Panteion University and Athenian Institute of Anthropos – AKMA) [top]

Room: “ANTIGONE”

Chair

M. Polemi-Todoulou, Ph.D, C.G.P., E.C.P., Psychologist-Psychtherapist, President of Hellenic Association for Systemic Therapy (HELASYTH)

Speakers

B. Davou, Professor (Dpt of Media and Communication Studies, University of Athens) & M. Savrami, M.Sc (Laboratory for Psychological Applications and Communication Planning, University of Athens). From Real Life to Virtual Friendships: The Facebook Case

S. Sirmakessis, Associate Professor (Dpt of Applied Informatics in Administration and Economy, Technological Education Institute of Messolonghi). The impact of visual design on Web Interaction

I. Katerelos, Associate Professor (Dpt of Psychology, Panteion University). Social networks as infrastructure containing social dynamics: a variable social geometry?

E. Papanis, Assistant Professor (Dpt of Sociology, University of the Aegean). Pedophilia and the Greek Internet

M. Koletsi, MA (Administrator of Research Institute for the Development and Promotion of Digital Access). Social Inequalities and the Web

Intervention

S. Arsenis, “OMEGA” Research Center

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: